Iris Maaskant

LR IRIS 009Iris is sinds september 2008 advocaat bij Lexington. Daarvoor werkte Iris jaren als bedrijfsjurist bij een grote woningbouwvereniging in Amsterdam en maakte zij deel uit van de Huurcommissie ressort Amsterdam.

In 2007 heeft Iris cum laude de postacademische Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen afgerond. Deze opleiding beslaat onder meer het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en faillissementsrecht.

In 2018 heeft Iris met goed gevolg de postacademische specialisatieopleiding Arbeidsrecht van de Grotius Academie afgerond.

Iris is aan de Universiteit Utrecht afgestudeerd en specialiseerde zich tijdens haar studie in het personen- en familierecht en het huwelijksvermogensrecht.

Iris is een zeer betrokken en ervaren advocaat die regelmatig procedures voert. Ze zoekt altijd samen met de cliënt naar de best mogelijke oplossing voor een probleem en kijkt dan of die met onderhandelingen of alleen met een procedure bereikt kan worden.

Iris houdt van het strategische aspect van onderhandelingen en procedures en houdt van winnen. Zaken waar ze niet achter staat of die zij bij voorbaat kansloos acht doet ze niet. Iris houdt van een no-nonsense aanpak, heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel en zegt waar het op staat. Iris houdt van een prettige en informele samenwerking met haar cliënten en verwacht van hen een constructieve, pragmatische en realistische opstelling, maar is - waar nodig - bereid om te vechten voor principes.

Tijdens haar opleiding tot advocaat was Iris één van de winnaars van de plaatselijke pleitwedstrijden en heeft zij het arrondissement Haarlem vertegenwoordigd bij de landelijke pleitwedstrijden. Mocht het tot een procedure komen, dan is zij in staat uw standpunt met verve voor het voetlicht te brengen.

Iris Maaskant heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Huurrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Praktijkgebieden