Martijn Schüller

LR MARTIJN 009Martijn is partner bij Lexington en medeoprichter van het kantoor.

Hij heeft ruime ervaring als curator in faillissementen, als bewindvoerder in surseances van betaling en als adviseur van bij insolventies betrokken schuldeisers. Als advocaat adviseert hij ondernemingen en privépersonen in (pre)faillissementsrechtelijke-, ondernemingsrechtelijke- en verbintenisrechtelijke vraagstukken.

Martijn is lid van de Vereniging INSOLAD, de specialisatievereniging van insolventierechtadvocaten en van NOVEX, de Nederlandse Organisatie voor Executeurs. Daarnaast fungeert hij als plaatsvervangend lid bij de Raad van Discipline te Amsterdam.

Martijn Schüller heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Insolventierecht
  • Erfrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Opleidingen

  • Leergang Erfrecht (Academie voor de Rechtspraktijk)
  • Leergang Executele en Vereffening (NOVEX)
  • Financiële economie voor Insolventierechtadvocaten, INSOLAD/EUR
  • INSOLAD/Grotius specialisatieopleiding Insolventierecht
  • Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam

Praktijkgebieden