Pieter Mijnssen

LR PIETER 013

Pieter (advocaat sinds 1995) is sinds juni 2007 als partner verbonden aan Lexington Advocaten.

Pieter is gespecialiseerd in arbeidsrecht en hij adviseert en procedeert regelmatig over ontslag – ook in het kader van reorganisaties – en arbeidsvoorwaarden, met bijzondere aandacht voor de positie van statutaire bestuurders en werknemers die participeren in hun werkgever. Hij staat hoofdzakelijk ondernemingen en hoger gepositioneerde werknemers bij. Pieter is lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland) en heeft de postdoctorale Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude afgerond.

Naast en in aanvulling op het arbeidsrecht voert Pieter een ondernemings- en insolventierechtprakrijk. Hij adviseert en procedeert over aandeelhoudersconflicten, overnamegeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Ook treedt hij met enige regelmaat op als curator in faillissementen. Hij is lid van INSOLAD (vereniging insolventierecht advocaten) en rondde de Grotius Specialisatieopleiding Insolventierecht met goed gevolg af.

Pieter paart een adequate behartiging van de hem toevertrouwde belangen aan het vermogen zich in zijn cliënten in te leven. Hij is vasthoudend en een scherp, resultaatsgericht onderhandelaar.

Pieter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht
  • Insolventierecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Praktijkgebieden