Suzanna de Vries

Suzanna de VriesSuzanna is in augustus 2018 beëdigd en sindsdien op ons kantoor werkzaam als advocaat. Daarvoor is zij echter al decennia een belangrijke kracht binnen ons kantoor geweest. Zij is derhalve een "beginnend" advocaat maar heeft een jarenlange, brede ervaring in de advocatuur als voormalig secretaresse en daarna als "paralegal". Suzanna is betrokken, energiek en vasthoudend. Zowel ondernemers als privépersonen voelen zich bij haar snel op hun gemak, mede vanwege haar grote inlevingsvermogen.

Suzanna voert op dit moment een brede praktijk. Zij behandelt haar zaken vol overgave, steeds met een praktische oplossing voor ogen. Zo nodig wordt zij daarbij ondersteund door kantoorgenoten met specifieke kennis en ervaring op het betreffende rechtsgebied. Suzanna heeft de op dit kantoor lopende WWM-zaken van wijlen mr. Wim Roelink overgenomen. Door de jarenlange samenwerking tussen beiden heeft zij zich dit specialistische deel van de praktijk ook eigen kunnen maken en is derhalve goed in staat u hierin met raad en daad bij te staan.

U kunt vrijblijvend contact met haar opnemen voor een gratis intakegesprek. Suzanna maakt dan met u een analyse van uw juridische vraagstuk en de mogelijke oplossingen, waarbij ook uw kansen in een eventuele procedure betrokken kunnen worden. Rechtsbijstand op basis van een ‘toevoeging’ (mede door de overheid gefinancierd) is in beginsel mogelijk.

Praktijkgebieden