Suzanna de Vries

Suzanna de VriesSuzanna al decennia een belangrijke kracht binnen ons kantoor geweest. Zij heeft daarmee een jarenlange, brede ervaring in de advocatuur als voormalig secretaresse, daarna als "paralegal" en sinds 2018 als advocaat. Suzanna is betrokken, energiek en vasthoudend. Zowel ondernemers als privépersonen voelen zich bij haar snel op hun gemak, mede vanwege haar grote inlevingsvermogen.

Suzanna voert een brede praktijk. Zij behandelt haar zaken vol overgave, steeds met een praktische oplossing voor ogen. Suzanna heeft de op dit kantoor lopende WWM-zaken van wijlen mr. Wim Roelink overgenomen. Door de jarenlange samenwerking tussen beiden heeft zij zich dit specialistische deel van de praktijk ook eigen kunnen maken en is derhalve zeer goed in staat u hierin met raad en daad bij te staan. Ook voor regulier strafrecht kunt u te allen tijde een afspraak met haar maken om te bespreken wat uw mogelijkheden zijn.

U kunt vrijblijvend contact met haar opnemen voor een gratis intakegesprek. Suzanna maakt dan met u een analyse van uw juridische vraagstuk en de mogelijke oplossingen, waarbij ook uw kansen in een eventuele procedure betrokken kunnen worden. Rechtsbijstand op basis van een ‘toevoeging’ (mede door de overheid gefinancierd) is in beginsel  in bepaalde rechtsgebieden mogelijk.

Suzanna de Vries heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene Praktijk
  • Personen- en Familierecht
  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Praktijkgebieden