Wim Roelink

in respectvolle herinnering

LR WIM 005Wim is één van de oprichters van ons kantoor Lexington Advocaten geweest en helaas hebben wij in juli 2019 veel te vroeg afscheid van hem moeten nemen.

Wim was reeds sinds 1987 advocaat. Hij studeerde, naast een volledige baan in het onderwijs, rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en voltooide die studie in nagenoeg dezelfde tijd als de fulltime studerenden. Zijn praktijk was een algemene, maar ook was hij gespecialiseerd in het ondernemings-, arbeids-, straf-, bouw- en bestuursrecht en voorts in het aanbestedingsrecht. Dat neemt niet weg dat hij ook met regelmaat op het terrein van het familierecht optrad. Hij adviseerde ondernemers zowel als particulieren op vele rechtsgebieden. Hoewel zijn beroepshouding erop gericht was om procedures zoveel mogelijk te voorkomen, neemt dat niet weg dat hij over zeer ruime ervaring in de procespraktijk beschikte en procedures ging hij dan ook niet uit de weg indien deze onvermijdelijk waren. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd op het gebied van de WWM; een aspect van het recht waarin hij zijn kennis en expertise met zijn reeds langjarige collega mr. Suzanna de Vries heeft gedeeld. Voor de voorkomende WWM-zaken kunt u thans dan ook bij Suzanna de Vries terecht. 

Naast het beroep van advocaat bekleedde Wim een aantal bestuursfuncties en was hij actief als reserveofficier bij de Koninklijke Landmacht; onder meer als lid van de Mobiele Rechtbank. Tevens was Wim sinds 2008 rechter-plaatsvervanger. Daarnaast had hij meerdere hobby's, waaronder de piano.

Wim stond altijd voor zijn cliënten klaar en zij konden hem dan ook nagenoeg altijd bereiken; ook buiten de gebruikelijke kantooruren, tijdens de weekends en zo nodig tijdens de vakanties. 

Wim wordt dan ook niet alleen door zijn collega's, maar ook door zijn cliënten enorm gemist . Een man met zijn hart op de goede plaats, een enorm rechtvaardigheidsgevoel en een niet aflatende energie om tegen onrecht te strijden. Een advocaat pur sang.