Blog

Blijf op de hoogte

Wapenverzamelaars opgelet!

Wapenverzamelaars opgelet! Onlangs is door de rechtbank Zeeland-West-Brabant een vonnis gewezen dat zeer van belang is voor wapenverzamelaars in de brede zin van het woord. In het vonnis zijn een…
Incasso, beslag en executie

Incasso, beslag en executie

Onder "incasso" wordt meestal verstaan dat een vordering die niet – of niet serieus- wordt betwist, wordt geïnd. Ook al wordt een vordering niet betwist, dan nog dient – indien tot "verzilvering"…
Default Image

De deskundige in het strafproces

De positie van de deskundige in het strafproces is in de Wet van 22 januari 2009 (Wet deskundige in strafzaken) drastisch verbeterd. Was het daarvóór gebruikelijk dat het Openbaar Ministerie…
Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid

Algemeen Uitgangspunt bij rechtspersoonlijkheid (Vereniging, Stichting, B.V., N.V.) is dat bestuurders niet aansprakelijk zijn. Dat neemt niet weg dat een bestuurders aansprakelijk kan worden gesteld;…
Default Image

Wetsvoorstel ter beperking van de omvang van de…

Op dit moment ligt bij de Eerste Kamer ter goedkeuring het wetsvoorstel tot beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen. In dit voorstel wordt het verhaal van privéschuldeisers…