Wetsvoorstel ter beperking van de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen

De initiatiefnemers tot deze wetswijziging willen de wettelijke gemeenschap beperken tot hetgeen beide echtgenoten tijdens hun huwelijk door inspanning inbrengen (erfenissen en schenkingen vallen niet meer in de gemeenschap).
Een beperkte gemeenschap van goederen wordt bij aanvaarding van het voorstel de nieuwe standaard van het huwelijksvermogensrecht.
Het vermogen dat voor het huwelijk privé is vergaard blijft voortaan privévermogen.
De grondgedachte van dit voorstel is dat de meerderheid in Nederland dit systeem wenselijk acht.
Het verhaal van privéschuldeisers op gemeenschapsgoederen wordt in het voorstel geregeld en ook in welke mate ondernemingsvermogen van een der echtgenoten in de gemeenschap valt.
Ook vindt daarin regeling plaats van de mate waarin sprake is van de draagplicht ter zake van schulden bij ontbinding van de gemeenschap en verder wordt het recht om zaken terug te nemen bij faillissement van een van de echtgenoten geregeld.
Op dit moment is het nog nodig om een beperking van de gemeenschap van goederen bij huwelijkse voorwaarden te regelen.
Deze mogelijkheid blijft bestaan, maar laat men dit na, zal de gemeenschap van goederen desondanks dus onder de nieuwe wetgeving flink beperkt worden.