Arbeidsrecht

Een aantal advocaten op ons kantoor is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij adviseren en procederen bijvoorbeeld over:

  • ontslag (opzegging, ontbinding, ontslagvergoeding)
  • beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)
  • reorganisaties (collectief ontslag)
  • rechtspositie en ontslag van statutair bestuurders
  • arbeidsvoorwaarden en wijziging daarvan
  • medezeggenschapsrecht
  • werknemersparticipatie (Employee Stock Ownership Plans; ESOP)

Advocaten