Erfrecht

Een overlijden is vaak al verdrietig genoeg. Nog verdrietiger is het als een nalatenschap (erfenis) niet naar behoren wordt afgewikkeld of tot ruzie leidt. Martijn staat u bij als adviseur en procedeert voor u als er geen onderlinge oplossing kan worden bereikt. Snel handelen is essentieel, omdat het erfrecht een aantal (zeer) korte termijnen kent. Zo kan ongedaanmaking van de wettelijke verdeling, die van toepassing is als er geen testament is opgemaakt, slechts binnen 3 maanden na het openvallen van de nalatenschap.

Onder meer de volgende onderwerpen kunnen bij erfrechtelijke kwesties een rol spelen:

 • de rol van de executeur (voorheen executeur-testamentair)
 • de rol van de vereffenaar
 • de wettelijke verdeling
 • de positie van de erfgenaam
 • verwerpen of (beneficiair) aanvaarden van de nalatenschap en de gevolgen daarvan
 • het legaat en de legataris
 • de schulden van de erflater (die niet door het overlijden teniet zijn gegaan)
 • de positie van de erfgenaam tegenover de langstlevende
 • het door de legitimaris verkrijgen van informatie over de legitieme portie
 • schenkingen
 • de (rechts)geldigheid van het testament
 • de uitleg van het testament
 • de rol van huwelijkse voorwaarden en van de (beperkte) gemeenschap van goederen

Neem gerust contact op met Martijn, ook als u het onderwerp van uw vraag niet terugvindt in deze lijst.

Advocaten