Insolventierecht

Op ons kantoor zijn meerdere in het insolventierecht gespecialiseerde advocaten werkzaam. Twee van hen worden regelmatig aangesteld als curator in faillissement of bewindvoerder in surseance. Wij staan verder ondernemers bij die in financiële moeilijkheden verkeren, bijvoorbeeld bij geschillen met curatoren, banken, crediteuren en debiteuren. Wij geven juridisch advies en procederen onder meer over:

  • Zekerheidsrechten (zoals pand- en hypotheekrechten, eigendomsvoorbehoud, retentierecht en borgstelling)
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Doorstart
  • Herstructurering en reorganisatie
  • Schuldeisersbenadeling
  • Faillissementsfraude
  • Incasso, beslag en executie

Advocaten