Ondernemingsrecht

Een drietal advocaten van ons kantoor specialiseert zich in het ondernemingsrecht in brede zin. Zij adviseren en procederen onder meer over:

  • Overnames en participaties
  • Financieringen en – de uitwinning van – zekerheden
  • Reorganisaties, ook in '5 voor 12 situaties'
  • Medezeggenschapsrecht
  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Commerciële contracten
  • Handelsgeschillen
  • Incasso, beslag en executie

Advocaten